Let’s talk
Let’s talk

Naša história

S developmentom sme začali na Slovensku v roku 2010. Napriek našim skromným začiatkom sme sa z malej spoločnosti rýchlo transformovali na jedného z najmodernejších a najprogresívnejších developerov na Slovensku. Na trhu sme uspeli najmä vďaka tomu, že sme našim zákazníkom vždy ponúkali zdravšiu alternatívu a vyšší štandard. Vďaka nášmu nezlomnému úsiliu sme sa stali kľúčovým hráčom na trhu. Dnes pôsobíme na troch európskych trhoch, kde kontinuálne nastavujeme vyššiu latku štandardov v segmente udržateľných nehnuteľností.

Od prvého dňa sme sa zaviazali, že každý nový projekt posunieme o úroveň vyššie ako ten predchádzajúci. Postupne sme rástli od menších projektov a posunuli sa k čoraz väčším a ambicióznejším projektom, na ktorých sme spolupracovali s  najznámejšími menami svetovej architektúry a urbanizmu. V uplynulých rokoch sme úspešne zrevitalizovali niekoľko bratislavských brownfieldov, vdýchli im nový život a premenili ich na živé susedstvá. Našu pozíciu lídra v ekologickom developmente sme upevnili získaním certifikácie za výstavbu najzelenšej budovy na Slovensku a v roku 2021 sa nám tento úspech podarilo zopakovať aj na slovinskom trhu, kde pôsobíme od roku 2018. V roku 2022 sme otvorili naše nové kancelárie v Prahe v Českej republike.

Hello. Očakávali sme vás.

Vyplňte formulár, alebo nám pošlite email

Please try again and make sure to fill all required fields. If it doesn't work, please reach us by mail or phone.

Thank you

Form was successfully send.
We will contact you shortly.

Ups.

Something went wrong. Please try again.

Nechajte svoje peniaze rásť spolu s našimi projektmi

Vyplňte formulár alebo nás kontaktujte na invest@corwin.sk

Investujte teraz

Právnik

Právnik
Bratislava, Slovensko,
Full-time

Hľadáme nového kolegu, ktorý bude poskytovať interné právne poradenstvo pre všetky spoločnosti v rámci skupiny CORWIN. Základnou náplňou tejto pozície je samostatné spracúvanie návrhov a vedenie rokovaní o rôznych typoch zmlúv s potenciálnymi klientmi (nájomcami) a partnermi (dodávateľmi, poskytovateľmi služieb). Ďalej sem spadá podpora našich interných oddelení pri plnení zmluvných záväzkov a poskytovanie právnej podpory týmto tímom pri rôznych projektoch a iniciatívach, najmä prostredníctvom inovácií a nekonvenčného myslenia.

Čo u nás právnik robí:

 • Komplexná právna podpora projektového tímu (najmä akvizícia; projektová fáza; fáza povoľovacích procesov - EIA, územné konanie (územné rozhodnutie), stavebné konanie (stavebné povolenie), kolaudačné konanie (kolaudačné rozhodnutie); vrátane fázy realizácie).
 •  Poskytovanie poradenstva v rôznych právnych otázkach vrátane stavebnej, realitnej, lízingovej, podnikovej, finančnej a obchodnej oblasti práva.
 • Revízia, vypracovanie a prerokovanie širokého spektra obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov.
 • Spolupráca s externými poradcami v súvislosti so súdnym konaním, externé právne poradenstvo atď.
 • Aktívna účasť na rokovaniach s potenciálnymi klientmi (nájomcami) a partnermi (dodávateľmi, poskytovateľmi služieb).
 •  Monitorovanie zmluvného procesu s cieľom zabezpečiť súlad so zmluvnými metodikami organizácie.
 • Zabezpečenie včasného vypracovania konečného návrhu zmluvy, v rámci ktorého zamestnanec pracuje samostatne alebo v tíme.
 • Vypracovanie právnych analýz a stanovísk.
 • Vyhodnotenie a vypracovanie príslušných právnych dokumentov na základe potrieb zamestnávateľa.
 • Pripomienkovanie právnych dokumentov, interných predpisov a iných vnútropodnikových predpisov.
 •  Identifikácia potenciálne rizikových oblastí súvisiacich s dodržiavaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 •  Komunikácia a zastupovanie zamestnávateľa pred orgánmi verejnej správy, súdom a spolupráca s externými právnikmi.
 •  Informovanie vedenia spoločnosti o zmenách v právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na prevádzku a podnikateľskú činnosť spoločnosti, a následná implementácia predmetných zmien do vnútropodnikovej dokumentácie

Požiadavky na zamestnanca:

 • Skúsený právnik s viac ako 7-ročnou praxou. Uprednostňuje sa prax v medzinárodnej advokátskej kancelárii alebo v podnikovom sektore, ideálne v oblasti stavebníctva a nehnuteľností (najmä v oblasti povoľovacích procesov stavieb).
 • Dôkladný a analytický prístup k riešeniu problémov s efektívnymi komunikačnými schopnosťami.
 • Schopnosť dosahovať výsledky a pracovať s dôvernými informáciami.
 •  Vynikajúce vyjednávacie schopnosti a schopnosť podporiť a pochopiť potreby zamestnávateľa, klientov aj partnerov.
 • Zmysel pre detail a schopnosť sústrediť sa na viaceré priority súčasne.
 • Schopnosť pracovať samostatne, nadväzovať a udržiavať efektívne pracovné vzťahy s kolegami, manažérmi a klientmi a zároveň byť dobrým tímovým hráčom.
 •  Mať schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov a budovania vzťahov, ktoré sú potrebné na rýchle vybudovanie spoľahlivosti a dôvery v celej organizácii.
 • Plynulá znalosť anglického a slovenského jazyka v písomnej aj ústnej forme.
 • Aktívny používateľ balíka MS Office.
 • Vyštudovaný odbor - právo; absolvovaná advokátska skúška je výhodou.
 •  Zmysel pre zodpovednosť, schopnosť byť proaktívny, organizovaný, flexibilný, precízny, schopnosť určiť si priority a ochota učiť sa.

Dôvody sa pridať:

•Neformálna firemná kultúra a flexibilná pracovná doba
• Kancelárie v moderných priestoroch Blumental Offices v centre mesta
• Odmeny 1x ročne v závislosti od výkonu
• Multisport karta už počas skúšobnej doby
• Príspevok pri svadbe, narodení dieťaťa a pri doporučení kandidáta
• Príspevok na kúpu ročnej električenky
• Príspevok na kúpu bicykla / kolobežky
• Teambuildingy, turistický klub a príspevok na tímové aktivity
• Hodiny anglického jazyka
• 2 dni na dobrovoľnícke aktivity
• Joga v našich priestoroch
• Zľavy u lokálnych partnerov

Právnik
Bratislava, Slovensko,
Full-time

Apply for
this position

Send us your resume

Pridajte prílohu

Thank you

Form was successfully send.
We will contact you shortly.

Ups.

Something went wrong. Please try again.

Páči sa vám naša práca?
Prihláste sa na náš newsletter

Please try again and make sure to fill all required fields. If it doesn't work, please reach us by mail or phone.

Thank you

You were successfully added tou our mailing list.

Ups.

Something went wrong. Please try again.