Corwin

MÉDIÁ

Corwin, a.s., je developer roka 2016 podľa hlasovania verejnosti na portáli ASB

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 19. mája 2016 jubilejný 10. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.


(Zľava: Ing. Milan Murcko, YIT Slovakia – ASB Developer roka, Ing. Juraj Škorvánek, INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Ing. Ivan Valent, Corwin Capital – ASB Developer roka podľa www.asb.sk,doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk,prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Róbert Šinály, Eurovia SK – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Arch. Matúš Vallo – ASB Špeciálna cena)

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. ASB GALA sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Inštitútu urbánneho rozvoja, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2016 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.
Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.


Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:
ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva - doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
ASB Developer roka - Corwin Capital, a. s.
ASB Stavebná firma - EUROVIA SK, a. s.

Predstavenie Corwin Capital, a.s.
Staviteľ je ten, kto pozitívne rozvíja mesto a s rešpektom stavia pre ľudí.

Spoločnosť Corwin Capital si ctí tradície a snaží sa z nich čerpať. Preto sa cítime viac ako prvorepublikový staviteľ, nielen z úcty k rodnému jazyku, ale aj v pozitívnom znení tohto slova v porovnaní s anglickým termínom developer. Staviame a správame sa tak, aby sme nespadli na úroveň často kritizovaných zásahov do mesta. Naopak, vytvárame kvalitu nielen pre našich budúcich zákazníkov, ale aj pre verejný priestor. Staviteľstvo je našou veľkou vášňou a jedinou činnosťou. Základným cieľom zasa kvalitný produkt.