Corwin

MÉDIÁ

V Devíne sa nebude realizovať megaprojekt. Vystavajú tam Záhrady Devín

BRATISLAVA – Staviteľ, spoločnosť CORWIN CAPITAL, začína zajtra s predajom pozemkov a bytov v Devíne.

Záhrady Devín je priliehavý názov pre projekt bývania v prírodnom prostredí, s výhľadom na Devínsky hrad a hrad v Hainburgu, a zároveň na území hlavného mesta.

Nový vlastník projektu výrazne zmenil pôvodný zámer výstavby bytových domov Villadomy Devín, ktorý sa nestretol s pochopením obyvateľov Devína. Projekt pozostáva zo 42 pripravených stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov a 22 trojbytových víl, ktoré staviteľ postaví na kľúč pre budúcich obyvateľov.

„Pôvodný projekt sme už kupovali so zámerom ho zredukovať, poľudštiť, prispôsobiť mierke Devína a vytvoriť priestor pre kvalitné bývanie. Asi najdôležitejší parameter je, že sme zredukovali o dve tretiny počet obyvateľov a počet automobilov v tejto mikrolokalite.

Miestna samospráva razantne, ale korektne presadzovala záujmy obyvateľov. Dnešná podoba projektu Záhrady Devín je výsledkom konštruktívnej spolupráce Mestskej Časti Devín a investora.

Po takmer desaťročnom snažení obyvateľov a samosprávy, tak možno konštatovať, že charakter Devína zostane zachovaný.“ hovorí Karol Machánek, projektový manažér projektu zo spoločnosti CORWIN CAPITAL.

Súčasťou projektu je aj zriadenie verejného parku, ktorý bude v správe Mestskej Časti Devín a poskytne miesto pre oddych, nielen pre nových obyvateľov, ale pre všetkých Devínčanov.

V súčasnosti je projekt vo fáze posledných príprav a prví obyvatelia sa nasťahujú v lete roku 2016.