Corwin

MÉDIÁ

18. 6. 2018Binder, Ormandík a Sadovská vystavujú na sídlisku. Začína sa nová éra?

Osem výtvarníkov dokončuje obrovské diela v Dúbravke.

BRATISLAVA. Umelci si naň pamätajú ako na Hlavu 5. Za socializmu sme mali zákon, ktorý vzniku nových diel pomáhal. Pri stavbách sa vďaka nemu isté percento z nákladov muselo zaplatiť za umenie, ktoré by bolo ich súčasťou.

V Petržalke ešte prežili monumentálne maľby na bokoch panelákov, mali sme rôzne mozaiky, sochy. Prechádzali sme okolo nich každý deň.

„Nebol to len komunistický výmysel, v minulosti ste mali prejavy dobového umenia všade vo verejnom priestore. Po druhej svetovej vojne to bolo bežné nielen u nás, ale aj v Amerike a v Európe,“ hovorí kurátorka Sabina Jankovičová, ktorá sa dlhodobo tejto téme venuje.

Pracuje na tom, aby zmapovala všetky diela, ktoré z našich ulíc zmizli.

Možno prichádza nová éra. Súkromná developerská spoločnosť Corwin sa rozhodla svoje nové obytné domy v Dúbravke spestriť ôsmimi veľkými mozaikami súčasných umelcov. Vybrali si dobre, zoznam je reprezentatívny, do projektu prispeli napríklad Marek Ormandík, Erik Šille, Erik Binder či Dorota Sadovská.

Viac info dostupné pre predplatiteľov SME: kultura.sme.sk

15.06.2018Developer vracia umenie na sídlisko, projekt Dúbravy oživili mozaiky

Mozaiky a reliéfy na fasádach a v átriách škôl, pôšt aj bytových domov, sochy v parkoch, fontánach, pred obchodmi či úradmi – umenie bolo samozrejmou súčasťou slovenských miest od čias Uhorského kráľovstva. Po roku 1989 sa umenie v architektúre skončilo, mnohé diela sa zničili pri zatepľovaní a prestavbách. V bratislavskej Dúbravke sa v novom projekte Dúbravy umenie opäť vracia na sídlisko.

Povinnosť vytvárať priestor pre umiestnenie umeleckých diel pri všetkých nových projektoch bola súčasťou návrhu nového stavebného zákona. I keď zatiaľ nebol schválený, developerská spoločnosť Corwin sa v spolupráci s kurátorkou Sabinou Jankovičovou rozhodla osloviť osem známych súčasných slovenských umelcov, aby vytvorili na fasádach bytových domov v Dúbravách veľkoplošné mozaiky. Okrem estetickej majú aj navigačnú funkciu a dajú každému domu vlastnú identitu rozpoznateľnú na prvý pohľad.

„V súčasnosti badať viac záujmu verejnosti aj elít o umenie vo verejnom priestore, hoci doteraz skôr platonicky než organizačne a finančne. Cielená snaha integrovať umenie do bytového komplexu je na Slovensku aj napriek stavebnému boomu zatiaľ veľmi ojedinelá,“ hovorí kurátorka umeleckého projektu S. Jankovičová, ktorá očakáva v nasledujúcom období návrat estetiky v rámci bývania. Pred pár rokmi po medializovanej kauze zničenia sochy jej otca, významného sochára Jozefa Jankoviča, urobila súpis exteriérových diel v Bratislave.

Tri mozaiky sú hotové, štvrtá sa dokončuje

V prvej etape už vznikli a boli umiestnené diela Úlet od Erika Bindera, Maco od Erika Šilleho a Nebo od Evy Činčalovej. Onedlho pribudne aj Braček jelenček od Mareka Ormandíka. „Pri vymýšľaní námetu som sa sústredil na ľudí a ich každodenné starosti. Mozaika Úlet zobrazujúca dieťa s balónmi má ľudí povzniesť a odpútať ich od tých starostí a povinností,“ približuje E. Binder. Pri návrhu vychádzal z prvých „rozpixelovaných“ obrázkov, ktoré vychádzali z domácich tlačiarní a tiež z počítačového umenia ASCII.

„Páči sa mi tvoriť pre verejný priestor. Mám pocit, že tak môžem vyjsť z mojej bubliny a ukázať svoju prácu aj ďalším ľuďom,“ pridáva sa M. Ormandík. Po skúsenosti s Dúbravami by chcel vytvárať aj ďalšie podobné diela pre architektúru.

Práve jeho dielo však medzi hotovými mozaikami ešte chýba. „Realizácia peknej myšlienky je trochu náročnejšia, než sme si mysleli. Remeselníkov, ktorí vedeli robiť monumentálky už niet. Najlepší súčasní obkladači dnes obkladajú bazény. Ale tieto záležitosti nás neodrádzajú od prvotnej idey priniesť ľuďom kvalitné umenie,“ vysvetľuje predseda predstavenstva spoločnosti Corwin Marián Hlavačka.

Tridsaťtisíc kachličiek

Diela vznikali približne jeden rok. Na aktuálne mozaiky s celkovou plochou sto štvorcových metrov sa použilo 10-tisíc kachličiek. Po kompletnom dokončení budú Dúbravy zdobiť mozaiky z viac ako 30-tisíc kusov v päťdesiatich odtieňoch. Na diela sa použil nemecký materiál chromaplural, ktorý sa na podobné realizácie používa vo svete.

Druhú etapu navrhnú výtvarníci Ivan Csudai, Dorota Sadovská a Dominika Žáková. Štvrtý umelec zatiaľ nie je vybraný. „Uvedomujeme si, že k skvalitneniu bývania už nestačí len používanie poctivého materiálu alebo občianska vybavenosť. Preto sa každému nášmu projektu okrem ekologického prvku – zelených striech, snažíme dať aj punc umenia,“ odôvodňuje vznik umeleckého projektu M. Hlavačka.

K projektu vznikol aj krátky propagačný film, ktorý s umelcami nakrútil režisér Martin Kazimír. Výtvarníci sa vyznávajú, ako zvečnili svoje spomienky na detstvo v podobe unikátnych mozaík. „Deti by mali snívať a mali by snívať veľa,“ hovorí vo filme Eva Činčalová. Umelci chápu mozaiky ako darček malým aj veľkým, pre ktorých sa štvrť stáva novým domovom.

Stručná história mozaík v projektoch bývania na Slovensku

Architektúra je neustále previazaná s výtvarným umením. Dielo v architektúre nie je len výzdobou fasády, jeho účelom je podčiarknuť individualitu konkrétnej budovy.

Od začiatku 20. storočia, keď začali architekti v západnom priestore riešiť bývanie pre masy v mestskom prostredí, sa okrem funkčnosti dbalo aj na estetickú stránku. Záujem o skvalitnenie bývania prostredníctvom výtvarnej intervencie bol najsilnejší v 60. rokoch, ktoré sú zlatým obdobím výstavby aj experimentu na Západe aj vo východných krajinách. Umenie malo svoje miesto v architektúre zabezpečené okrem iného aj legislatívnou podporou. V mnohých štátoch bolo priamo podporované z rozpočtu verejných stavieb.

Prvé umelecké diela integrované do bytových domov ako nástenné diela, reliéfy či sochy, sa v Čechách a na Slovensku objavili v 50. rokoch, keď sa zintenzívnila bytová výstavba. Koncom 50. rokov sa objavujú aj prvé mozaiky. Námety diel neboli len budovateľské. Autori stvárňovali civilné témy, bežný život občanov, rodinu a prácu.

Šesťdesiate roky prinášajú oslobodenie od ideologického diktátu a sú obdobím architektonických aj výtvarných experimentov. Nárast realizácií si vyžiadal aj legislatívnu úpravu a vládne uznesenie Hlava V z roku 1965 zabezpečilo financovanie diel v architektúre zo súhrnného rozpočtu stavby.

Masívna výstavba občianskych stavieb v 70. a 80. rokoch podporila rozmach výtvarnej tvorby v architektúre. V tomto období sa zapojili takmer všetci vtedy činní výtvarníci, z ktorých mnohí sú dnes vnímaní ako významní predstavitelia slovenského moderného umenia. Ich diela sa nachádzali na sídliskách, školách, v nemocniciach, továrňach, úradoch, kultúrnych domoch. Po roku 1989 boli mnohé tieto diela zničené v rámci rekonštrukcií budov, bez ohľadu na ich umeleckú a finančnú hodnotu.

zdroj: reality.etrend.sk

11.12.2017Nová dizajnérska budova v Bratislave: Navrhla ju Špela Videčnik

K Bratislavským budovám od prestížnych architektov pribudne ďalšia - pod jej fasádu sa podpíše Špela Videčnik to svetoznámeho štúdia OFIS ARCHITECTS.

ŠPELA VIDEČNIKSpoluzakladateľka svetoznámeho architektonického štúdia OFIS architects, ktoré vedie s architektom Rokom Omanom. K ich najvýznamnejším projektom patrí futbalový štadión v Maribore a bieloruskom Borisove, študentské internáty Basket Apartments v Paríži, ale aj výnimočné útulne na hrebeňoch hôr. V Bratislave pracuje na fasáde kancelárskej budovy, ktorá je súcastou projektu EINPARK OFFICES spoločnosti Corwin. Za svoje práce získali množstvo prestížnych ocenení vrátane niekoľkých nominácií na Mies van der Rohe Awards a ceny Mladý architekt roka, ktorú udelujú v Londýne. Vyštudovala architektúru v Ľubľane a Londýne, v súčasnosti aj sama učí študentov na Harvardovej univerzite. Má tri deti, býva v Ľubľane.

Je to prvýkrát, čo ste na Slovensku?Nie. Na bratislavskom projekte pracujem už rok a pol a za ten čas som tu bola asi päťkrát. Ale bola som tu aj dávno predtým, v roku 1989. Takže si viete predstaviť, že bol šok vidieť vaše mesto po 25 rokoch.

Až sa bojím spýtať, bol ten šok pozitívny?Jednoznačne! Viete, čo som si pamätala z prvej návštevy? Že tu žijú mlčanliví ľudia a Bratislava je jedno ponuré sivé mesto. Možno za to mohlo ška­redé počasie, neviem :-) Keď som sem prichádzala pred dvoma rokmi, nechápala som, ako ste mohli stihnúť takú obrovskú zmenu. Jasné, nie každá ar­chitektúra a urbanistické riešenie je dokonalé, ale aj tak. Keď sa na to pozriete s odstupom očami človeka, ktorý tu dlho nebol, je to veľmi pozitívna zmena.

Ste tu kvôli fasáde kancelárskej budovy, ktorá bude súčasťou EINPARK Offices spoločnosti Corwin. Ako sa vôbec vymýšľa fasáda?Najdôležitejšou inšpiráciou je vždy okolie. Kance­lárska budova je pri diaľničnom obchvate Einste­inova. Prvé, čo si všimnete, sú automobily jazdiace jeden za druhým. Tak rýchlo, že svetlá reflektorov sa podvečer zlievajú do jednej lineárnej stopy. Práve to chceme zohľadniť na fasáde, ktorá bude lineárna, z lesklého alumíniového obkladu.

Ikonické extravagantné stavby, čo vytŕčajú nad okolím, vás až tak nebavia?Závisí to od konkrétneho projektu. Na niektorých stavbách oceňujeme skromnosť, iné sú skvelé práve tým, že sú extravagantné. Aj my máme v portfóliu stavbu, ktorá by sa dala pokojne nazvať ikonická. Je to futbalový štadión v bieloruskom Borisove. Vy­hradili naň pozemky vo vojenských lesoch ďaleko od mesta, uprostred ničoho. Ideálne miesto na ex­travagantnú stavbu.

Študentská ubytovňa v Paríži

Bielorusko v Európe vnímajú ako dosť exotickú krajinu. Aké to tam bolo?Nebola to jednoduchá zákazka. Hoci je pravda, že keď sme ukázali ich predstaviteľom prvú vizualizá­ciu, doslova sa do nej zaľúbili. Problémy nastali až pri realizácii. V Bielorusku sa musia využívať len domáce zdroje a domáce pracovné sily. Problém bol, že sme v celej krajine nenašli firmu, ktorá by dokázala vyrobiť ohýbaný a zároveň vodotesný ob­klad. Zástupcovia štátu nám už radili, aby sme z toho nerobili drámu a použili trebárs čiernu fóliu :-)

Futbalový štadión FC BATE Borisov v Bielorusku

Ako to dopadlo?Čiernu fóliu sme našťastie nemuseli použiť. Ob­javili sme malú nemeckú firmu, ktorá sa špeciali­zuje na rekonštrukcie barokových kostolov a túto technológiu ovláda. Lenže čo s tým, keď bola zo zahraničia? Nakoniec sme sa s vládou dohodli na kompromise a nemecká firma vyslala do Bielorus­ka dvoch expertov. Technológiu naučili miestnych remeselníkov a všetko dopadlo presne podľa pro­jektu.

Chodíte si po rokoch obzrieť svoje stavby? Neláka vás to anonymne nakuknúť cez plot a odhadnúť, či sú obyvatelia šťastní?Keď je stavba hotová, začne si žiť vlastným životom. Samozrejme, že som zvedavá, akým životom! Nedávno som sa takto ocitla v Izole, malom pobrežnom mestečku v Slovinsku, kde sme pred desiatimi rokmi stavali sociálne byty pre mladé rodiny. Mala som chvíľu čas, a tak som sa zašla pozrieť, ako to dnes vyzerá. Musím sa priznať, že som bola veľmi, veľmi nervózna! :-)

Báli ste sa, že vás rezidenti zahrnú sťažnosťami?Vôbec nemusíte prísť do kontaktu s obyvateľmi, aby ste zistili, či sú spokojní. Neviem to vysvetliť, ale nejakým zvláštnym spôsobom to jednoducho vidíte. Stačí sa pozrieť na balkóny, do okien, na dvor, okolitý trávnik. Hneď viete, či majú obyvate­lia dobrý vzťah k budove, alebo nie. Keď ho nezís­kajú, znamená to, že som ako architektka zlyhala. Našťastie som si mohla vydýchnuť. Bolo jasné, že obyvatelia sa s budovou zžili, stala sa ich domovom.

Útulňa pod horou Skuta, Slovinsko

Robili ste aj na úžasných horských útulniach. Skúšali ste v nich prespať?Áno! Bol to veľmi príjemný tichý a intímny zá­žitok. Horské útulne projektujeme ako nadšenci bez nároku na honorár. Ako všetci ostatní, čo sa na týchto stavbách zúčastňujú. Pre nás je to skôr vý­skumný projekt. Chceme zistiť, ako sa rôzne tvary a štruktúry správajú v extrémnych podmienkach. Experimenty nerobíme len v horách. Nedávno sme dokončili sklený dom, ktorý umiestnia na púšti v Španielsku. Bol súčasťou výskumu, ktorý robíme pre sklársku spoločnosť. Dom bude ekolo­gický, uprostred národného parku. A dostupný pre hocikoho, bude sa prenajímať cez Airbnb.

Pamätáte si, kedy ste sa rozhodli stať architekt­kou?Nebolo to romantické vnuknutie, aké by ste mož­no čakali :-) V skutočnosti som chcela byť mód­nou dizajnérkou. Šaty som si šila sama, lebo počas socializmu to bolo s módnou konfekciou veľmi ošemetné. Napokon, na Slovensku máte podobnú skúsenosť.

Musím sa vás spýtať – životný partner náhodou nežiarli na vášho biznis partnera?Ani náhodou! Môj partner je fotograf na voľnej nohe, absolútny pohoďák. Nekričí, neháda sa, z ničoho nerobí drámy. S Rokom sú dobrí kamaráti, občas si zájdu na kávu alebo pivo. V podstate sú podobné typy. Povedala by som, že obaja majú rovnaký humor. Obaja sú istým spôsobom egocentrickí. A istým spôsobom aj pohodoví.

Učíte na Harvarde, čo znamená, že veľa cestujete. Ako to riešite s rodinou?Cestuje so mnou celá rodina, spolu spoznávame štáty, navštevujeme národné parky. A všetkým nám to vyhovuje. Keď dostanem ponuku zo zahraničia, nikdy sa nerozhodujem sama. Prizvem aj muža a všetky tri deti, pretože sa to týka aj ich.

zdroj: eva.cas.sk

11.12.2017Učí architektúru na Harvarde a tvorí futuristické budovy. Teraz dostala zákazku z Bratislavy

Slovinská architektka Špela Videčnik navrhuje dizajn administratívnej budovy v Petržalke.

Pozrite si v HNtelevízii rozhovor so Špelou Videčnik.

Vo svete patrí medzi silné mená. Práce ľubľanského štúdia OFIS arhitekti, ktoré vedie spolu s Rokom Omanom môžeme vidieť v rôznych kútoch sveta.

Navrhla podobu futbalového štadióna v Maribore aj v Bate Borisov v Bielorusku.

Jej parížsky internát Tetris získal medzinárodné architektonické ceny. Špela Videčnik rieši so svojimi študentmi na Harvarde projekt ako by malo vyzerať centrum hlavného mesta Malajzie Kuala Lumpur.

Teraz dostala táto svetová architektka ponuku tvoriť v Bratislave. Konkrétne, ide o komplex administratívnych budov Einpark offices, ktoré pripravuje v Petržalke spoločnosť Corwin.

"Tento projekt je spoluprácou medzi našim štúdiomu OFIS a slovenským štúdiom, ktoré ktoré navrhlo samotnú budovu . My sme boli prizvaní aby sme vytvorili obálku, dizajn fasády. Budova sa nachádza blízko jednej z veľkých bratislavských ciest. Chceme aby bola viditeľná pre autá, ktoré prechádzajú okolo, aby ju zaregistrovali. Vytvárame dizajn, ktorý spojí dva elementy - horizontálny a verikálny. Uvidíte, ako to nakoniec dopadne."

Čo je Einpark

Einpark je veľký developerský projekt, ktorý zastrešuje spoločnosť Corwin. Nachádza sa na Einsteinovej ulici v Petržalke oproti Inchebe. Okrem bytov bude súčasťou projektu aj veľký kancelársky blok, ktorý oddelí byty od hlavnej dopravnej tepny.

BLUMENTAL REZIDENCIA – Vysoký štandard bývania

Projekt BLUMENTAL predstavuje moderné bývanie v širšom centre mesta, v lokalite s bohatou históriou, ktorá zažíva renesanciu v podobe generačnej výmeny. Bytové domy pod názvom BLUMENTAL REZIDENCIA nadväzujú na atmosféru komunitného života v štvrti blízko centra.

Nový rezidenčný projekt je situovaný medzi ulicami Mýtna a Radlinského, rešpektuje ich pôvodnú zástavbu, líniu a ráz historickej časti mesta. Budúcim obyvateľom ponúka nadštandardné bývanie v bytoch a apartmánových bytoch so stropným chladením, privátnymi zelenými oázami, s novým námestím a bohatou občianskou vybavenosťou.

Druhá etapa rezidencie je v predaji

Spoločnosť CORWIN, investor projektu, spustila v polovici októbra predaj druhej etapy, ktorá vyrastá pozdĺž Radlinského ulice vedľa ukončenej prvej etapy zo strany Mýtnej ulice. Stavba rozdelená do troch blokov má energetický certifikát A1. Rezidencia s nadčasovou architektúrou využíva materiály, ktoré rokmi nestrácajú hodnotu. Na fasáde je použitý jurský a mušľový vápenec z Nemecka, v ktorom sa dajú nájsť dokonca zvyšky skamenelín. Poctivé materiály nájdeme aj v spoločných priestoroch a bytoch – či už je to talianska gresová dlažba alebo drevené podlahy v bytoch. Zvýšené pohodlie zabezpečujú aj protihlukové hliníkové okná s izolačným trojsklom, exteriérové hliníkové žalúzie, odhlučnené medzibytové steny alebo bezbariérový prístup na balkóny a terasy. Okrem nadštandardne vybavených spoločných priestorov budú mať rezidenti k dispozícií aj vnútorný dvor s množstvom zelene, oddychovou zónou a detským ihriskom.

Ukážka bývania s najvyšším komfortom

Záujemcovia si môžu vybrať 1-izbové až 5-izbové byty, pričom všetky majú buď balkón, lodžiu alebo terasu. Byty svojím vybavením poskytujú bývanie s najvyšším komfortom. Oba vzorové trojizbové byty sú zariadené úplne inak, spája ich funkčný minimalizmus a komfort. Spoločným prvkom vzorových bytov je moderná kuchyňa prepojená s obývačkou, ktorá tvorí jadro celého bývania. Samostatná spálňa, detská izba, špajza, šatník, či zaujímavo vysunuté pracovné miesto sú riešené maximálne účelne.

Unikátne technológie pre zdravý život

Najvyšší komfort bývania podčiarkujú jedinečné technológie, v ktorých je CORWIN na Slovensku priekopníkom. Či už sú to zelené bezúdržbové strechy, alebo unikátne plynové tepelné čerpadlá v kombinácii so stropným chladením a podlahovým vykurovaním, riadené inteligentným systémom. Termostaty v každej miestnosti umožňujú komfortnú reguláciu teploty podľa požiadaviek používateľa, online monitoring spotreby energií pomáha dosahovať úspory. Novostavba si časť energie zabezpečuje sama z okolia, čo tiež znižuje výsledné poplatky za energie. Stropné chladenie, ktoré je na Slovensku novinkou, je efektívnejšou a navyše zdravšou alternatívou oproti doposiaľ využívaným formám klimatizácie u nás.

10.10.2017Najvyššia časť Blumentalu napreduje, hotová má byť do konca roka

Výstavba dvanásťpodlažného kancelárskeho bloku, najvyššej časti obytno-komerčného komplexu Blumental pri bratislavskom Račianskom mýte, napreduje. Druhá fáza Blumental Offices má byť dokončená do konca tohto roka, otvorenie je plánované na jar 2018.

K vyše sedemtisíc štvorcovým metrom prenajímateľnej administratívnej plochy pribudne v druhej etape ďalších 7 500 m2. Okrem toho Blumental zahŕňa aj takmer dve stovky bytov v dvoch rezidenčných etapách, nákupnú pasáž a gastro zariadenia v parteri.

Otvorenie druhého kancelárskeho bloku sa dotkne aj prvej etapy, ktorá bola otvorená na jar tohto roku a je už takmer zaplnená. Vznikne totiž nový vstup pre oba kancelárske bloky z nového námestia s veľkou lobby cez dve podlažia.

Súčasnú recepciu prvej etapy kancelárií potom nahradí reštaurácia Veg Life. Už 10. novembra otvorí najväčšie gastro zariadenie v Blumentali, americká reštaurácia Blue Bear. K súčasnej ponuke obchodov a služieb v pasáži prvej fázy komplexu pribudnú ďalšie aj na novom námestí.

Verejný priestor vznikne od Radlinského ulice medzi kancelárskou a bytovou časťou. Vzniknú tu dve terasy s kaviarňou a sushi reštauráciou Edo-kin. Na námestí bude aj 70 stojanov pre bicykle a pri ulici 16 krátkodobých parkovacích stojísk, vrátane miest vyhradených pre kuriérov a taxi. Budú tu aj superchargre na rýchle nabíjanie elektromobilov.

Prvá etapa kancelárií je obsadená na vyše 80 percent. Najväčším nájomcom je poskytovateľ finančných služieb v oblasti správy a manažmentu pohľadávok Intrum Justitia Slovakia. Presťahoval sa sem aj developer komplexu Corwin, alebo IT firmy Exxeta, Adastra či Solargis.

Občiansku vybavenosť rozšíri v druhej etape aj škôlka s jaslami. Developer dohodol s prevádzkovateľom prednostné umiestnenie obyvateľov a pracujúcich z Blumentalu. Celý komplex Blumental, teda bytová, kancelárska, obchodná časť aj nové námestie, má byť hotový na jar budúceho roka.

Corwin plánuje kancelárie dlhodobo vlastniť a spravovať. Developer aktuálne stavia aj bytový súbor Dúbravy v Dúbravke s 250 bytmi a Einpark v Petržalke so 110 bytmi a 13 600 m2 kancelárií.

13.06.2017ASB GALA 2017 – slávnostné odovzdanie ocenení

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 25. mája 2017 už 11. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

Vyvrcholením podujatia pod názvom ASB GALA 2017 bolo vyhlásenie výsledkov hlasovania odbornej poroty a verejnosti v kategóriách:ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva,ASB Developer roka,ASB Stavebná firma roka.

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti.

ASB GALA sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J. E. Andreja Kisku, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2017 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor.

Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny. 

Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty získali:ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva Igor Marko, MA Arch ARBASB Developer roka YIT Slovakia, a.s.ASB Stavebná firma INGSTEEL, spol. s r.o.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk:ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva Mgr. Magdaléna DobišováASB Developer roka Corwin Capital, a. s.ASB Stavebná firma EUROVIA SK, a. s.

Už po tretíkrát bola udelená aj Špeciálna cena. Vydavateľstvo JAGA a nominačná komisia sa v snahe vyzdvihnúť mimoriadny projekt z oblasti architektúry, stavebníctva či rozvoja miest a obcí tento rok rozhodli udeliť Špeciálnu cenu neziskovému projektu OZ ALIANCIA STARÁ TRŽNICA, ktoré združuje ľudí angažujúcich sa vo verejnom priestore. Dušou pôvodne 12-členného tímu odborníkov je Gábor Bindics, ktorý je aj autorom obľúbeného klubu KC Dunaj či cyklokuriérskej služby Švihaj šuhaj. Projekt Stará tržnica je príbeh o tom, že veci sa dajú zmeniť nielen veľkými finančnými investíciami, ale aj silnými zásahmi ľudí. Počas štyroch rokov existencie projektu OZ ALIANCIA STARÁ TRŽNICA boli usporiadané stovky podujatí, a ako vravia zakladatelia, spokojní budú až vtedy, keď Stará tržnica bude plniť funkciu ako v čase svojho vzniku pred vyše sto rokmi. K ďalším plánom občianskeho združenia patrí obnovenie námestia pred Starou tržnicou, v spolupráci s Volkswagenom vytvorenie tzv. car sharing, čiže 150 zdieľaných áut v Bratislave, ale aj spolupráca s Inštitútom jemných zásahov pri tvorbe komunitnej záhrady na streche paláca Lucerna v Prahe s rôznymi aktivitami.

ASB GALA večer 2017 sa konal v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave a jeho slávnostnú atmosféru s vyše 200 hosťami spevácky kolorovala Jana Kirschner. Oficiálnu časť večera moderovala Jarmila Lajčáková Hargašová.

30.05.2017Centrum Bratislavy má o jednu obchodnú zónu viac. Nachádza sa v komplexe Blumental

Medzi ulicami Mýtna a Radlinského v rámci komplexu bytov a kancelárii Blumental a Blumental Offices sa nachádza nová moderná obchodná zóna.

Okoloidúci návštevníci Starého mesta si už dnes môžu nakúpiť v prevádzke potravín Billa a drogérii DM. Otvárať sa budú aj trafika, reštaurácie, kvetinárstvo, či kozmetika.

Developer projektu spoločnosť CORWIN CAPITAL, a. s., vytvoril na tomto mieste jednotný urbanistický celok. Sústredil sa v ňom aj na ekologické prvky, akými sú zelené strechy, ktoré sa nachádzajú práve nad potravinami Billa.

Príjemnú atmosféru pasáže budú čoskoro dotvárať aj ďalšie prevádzky, ktoré potešia milovníkov dobrého jedla, a to konkrétne v podobe japonskej, vegánskej, či americkej kuchyne. Pre okoloidúcich bude k dispozícii aj trafika, kvetinárstvo, pekáreň, kaviareň či kozmetika. Bratislava tak získala ďalší multifunkčný priestor s kvalitnými službami.

Na bytovú časť nadväzuje kancelársky blok s prenajímateľnou plochou takmer osemtisíc štvorcových metrov. Celková plocha obchodných priestorov je ďalších 2 400 m2, z toho 1 700 m2 tvoria prevádzky ako kvetinárstvo, pekáreň, kaderníctvo, notár, reštaurácia alebo prevádzka pre zdravú kuchyňu. Celkovo sú komerčné priestory obsadené na 60 percent. Medzi najvýznamnejších nájomcov administratívy patria Intrum Justitia Slovakia a samotný Corwin Capital.

21.02.2017Blumental už kolauduje prvú etapu a začal stavať druhú

Developerská spoločnosť Corwin Capital už kolauduje prvú etapu projektu Blumental. Neďaleko Račianskeho mýta pribudne vyše sto bytov, kancelárie aj obchody. Zároveň sa začala výstavba druhej fázy s ďalšími 75 bytmi a občianskou vybavenosťou. Po jej dokončení tu vznikne aj nové námestie Mateja Korvína, názov už schválila mestská časť.

Prvá fáza prinesie 112 bytov, od jednoizbových až po päťizbové. Predaných je 85 percent. Ceny sa pri spustení predaja pred dvomi rokmi pohybovali okolo 2 700 eur za štvorcový meter. „Ukončenie kolaudácie a odovzdávanie bytov je plánované počas leta 2017,“ hovorí Katarína Midláriková, marketingová manažérka Corwinu.

Väčšina kupujúcich si podľa nej zvolila byt v štandarde, vzhľadom na charakter a lokalitu projektu však neboli výnimkou ani zmeny na mieru. „Klientske zmeny boli umožnené až do začiatku kolaudácie. Klienti ich využili v zhruba 60 percentách z celkového počtu bytov v prvej etape,“ dodáva K. Midláriková.

Prvú fázu tvorí päť blokov s výškou sedem podlaží plus ôsme ustúpené. Sú prepojené do objektu s pôdorysom tvaru F pozdĺž Mýtnej ulice a vo vnútrobloku, kde je prízemný objekt supermarketu Billa so zelenou strechou. Corwin zariadil v Blumentali dva vzorové byty – trojizbový s výmerou 93 m2 a dvojizbový s plochou 55 m2, oba majú takmer šesťmetrový balkón.

Na bytovú časť nadväzuje kancelársky blok s prenajímateľnou plochou takmer osemtisíc štvorcových metrov. Celková plocha obchodných priestorov je ďalších 2 400 m2, z toho 1 700 m2 tvoria prevádzky ako kvetinárstvo, pekáreň, kaderníctvo, notár, reštaurácia alebo prevádzka pre zdravú kuchyňu. Celkovo sú komerčné priestory obsadené na 60 percent. Medzi najvýznamnejších nájomcov administratívy patria Intrum Justitia Slovakia a samotný Corwin Capital.

Smerom od Radlinského ulice sa už začala výstavba druhej etapy s tromi bytovými blokmi s výškou šesť a osem podlaží so 75 bytmi. Predaj sa začal vlani v septembri a predaných je 15 percent bytov v cenách okolo tritisíc eur za štvorcový meter. Rovnako ako v prvej fáze sú súčasťou projektu technológie chladenia, kúrenia a ohrevu úžitkovej vody z obnoviteľných zdrojov a v štandarde je stropné chladenie.

V druhej fáze vznikne aj 1 450 štvorcových metrov občianskej vybavenosti, kde jedným z plánovaných nájomcom je škôlka. V celom projekte je spolu 650 najmä podzemných parkovacích miest. Dokončenie druhej etapy a celého Blumentalu je plánované na jeseň – zimu 2018.

Exteriér Blumentalu bude rozdelený na verejný a súkromný. „Dominantnú úlohu verejného priestoru tvorí navrhnuté námestie – prvok, ktorý komplex rozdeľuje hmotovo, ale na druhej strane spája funkčne. Všetko ostatné, teda krytý chodník pre peších, cesty, zeleň, drobná architektúra majú túto myšlienku podporiť a oživiť. Nemenej dôležitý bude aj priestor záhrady a parku,“ opisuje K. Midláriková.

Námestie vznikne v priestore medzi bytovou a kancelárskou časťou od Radlinského ulice. Vnútroblok bytového domu bude prístupný len pre obyvateľov. Jeho súčasťou bude detské ihrisko či zelené átrium.

7.2.2017Inšpirujte sa moderným mestským bývaním v centre Bratislavy

Podľa názoru hlavného architekta rovnomenného bytového komplexu Petra Suchánskeho bude komunitné bývanie modernou formou života súčasnosti. V čase, keď v Bratislave pracujú najmä ľudia v produktívnom veku je dôležité ponúknuť im adresu, kde sú blízko centra a zároveň majú svoje bývanie vybavené technologickými a dizajnovými prvkami najvyššej kvality. Takouto adresou môžu byť práve prienik ulíc Radlinského a Mýtnej.

Z akej inšpirácie vznikol projekt Blumental?Inšpiráciu sme brali z prostredia, do ktorého je objekt situovaný. Náš ateliérový názov projektu znel „Príbeh s dobrou adresou“, ktorý bol nakoniec upravený na „Rande s mestom“, čo je rovnako výstižné.

Akú cieľovú skupinu ste chceli osloviť?Týmto projektom chceme nadviazať na atmosféru komunitného života. Ide o projekt pre ľudí, ktorí chcú zažiť luxus pešieho návštevníka mesta (mať rande s mestom), keď auto môže zostať v garáži, ale zároveň mať svoju kaviareň, kníhkupectvo, potraviny či park priamo pod domom. Dobrá komunita je tu teda pridanou, a dôležitou hodnotou adresy. V súčasnosti daná lokalita zažíva renesanciu, najmä jej generačnou výmenou s novými dostupnými nehnuteľnosťami pre mladých, ktorí chcú žiť v centre mesta.

Vyznačuje sa stavba použitím špeciálnych materiálov, architektonických prvkov, alebo stavebných postupov?Iste áno. Zaujímavé na tomto projekte je, že sa tu naraz stretáva viacero zaujímavých prvkov. Na fasáde kombinujeme viacero materiálov, ktorými chceme spájať architektonický výraz komplexu, ale na druhej strane rozdeliť ich funkcie. Z toho dôvodu sa tu kombinuje kamenný, alucobondový, kompozitný obklad s klasickou omietkou. Všetky tieto materiály a ich vyskladanie majú na fasáde význam a ich úlohou je primerané zakomponovanie do prostredia, kde je objekt osadený. To je dizajn a architektúra, na druhej strane ide v tomto projekte o investora (pozn.red. CORWIN CAPITAL, a.s.), ktorý je otvorený novým technológiám s dôrazom na výhody pre užívateľov, ako aj ochrany životného prostredia. Preto je v projekte v štandarde zabezpečené tienenie, využitie tepelných čerpadiel a chladených stropov. Všetky tieto materiály, prvky či postupy robia tento projekt jedinečným.

Ako by ste charakterizovali dispozičné riešenia bytov?Dispozičné riešenie bytov je čiastočne podriadené tomu, že ste v komplexe, a v každej pozícii objektu máte iné vstupné parametre, ktoré ovplyvňujú základnú dispozíciu bytov a ich kvalitu. V prvej etape máme päť vchodov, a tým pádom päť princípov riešenia bytu. Riadili sme sa tu zásadami kvalitného bývania, a tie sú nasledovné: optimálne využitie svetla a slnka, ak je to možné, tak rozdelenie dennej a nočnej zóny bytu, efektívne využitie celkovej plochy, priestrannosť a zariaditeľnosť izieb či celého bytu. Ak to bolo len trocha možné, chceli sme zabezpečiť užívateľom bytov kontakt s exteriérom, či už formou balkónov, prípadne terás, ktoré sme kombinovali zo zelenými strechami. A to je ďalší prvok, piata fasáda, čiže zelená strecha, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou tohto projektu.

Čím budú vynikať vonkajšie plochy?V tomto projekte je riešený exteriér rozdelený na verejný - prístupný idúcemu návštevníkovi, a súkromný, ktorý je osadený vo vnútrobloku bytového domu, určený v prvom rade jeho obyvateľom. Dominantnú úlohu verejného priestoru tvorí navrhnuté námestie – prvok, ktorý komplex rozdeľuje hmotovo, ale na druhej strane spája funkčne. Všetko ostatné, teda chodníky, cesty, zeleň, drobná architektúra, majú túto myšlienku podporiť a oživiť. Nemenej dôležitý bude aj priestor záhrady a parku. Ako som už spomínal na začiatku, myslíme si, že toto všetko je neoddeliteľnou súčasťou dobrej adresy. Táto časť exteriéru bude dopovedaná po dokončení výstavby od Radlinského ulice, a vytvorí vo vnútrobloku zaujímavý priestor.

Aké zaujímavé riešenia a „vychytávky“ ponúka Blumental v prípade, ak sa rozhodujete medzi novostavbami pri kúpe nového bytu:

1. Energetika: - Ekológia (zelené strechy) - Snaha o maximalizáciu zelenej plochy, strechy, ktoré to v rámci stavby umožňujú sú „zelené strechy“. - Ekonomika (kúrenie a chladenie) Objekt je napojený na plynové tepelné čerpadlá, trieda A1, schopné dodať do systému ako chlad tak aj teplo. Chladenie a kúrenie v bytoch im bude zabezpečovať jedinečná kombinácia plynového tepelného čerpadla s centrálnym zásobovaním tepla (z teplárenskej spoločnosti). Chlad do bytov pre stropné chladenie bude z nízko potenciálneho zdroja, ktorý bude vyrábať aj teplú úžitkovú vodu ako odpadový prvok (plynové tepelné čerpadlo pri vyrábaní chladu bude zároveň vyrábať aj teplú úžitkovú vodu a v zime zabezpečí teplo do vykurovacieho systému). Laicky vysvetlené, vzduch v bytoch sa tu bude ochladzovať vďaka vode, ktorá bude prúdiť v rúrkach s úzkym priemerom zabudovaných v strope. Na chladenie vody sa pritom bude využívať potenciál okolitého vzduchu, ktorý sa v plynovom tepelnom čerpadle premení na chlad.

2. Komfort: - Vonkajšie elektricky ovládané hliníkové žalúzie - Dizajnové radiátory - Nízky počet bytov na jedno jadro - Výťah od renomovanej fínskej spoločnosti Výťahy riadené cez tlačidlový systém nie na dotyk, batériový dojazd pri výpadku prúdu, kontrolovaný vstup z garáže cez čítacie zariadenie, rýchlosť výťahov 1,0 m/s spĺňajúce požiadavky pre vozíčkárov. - Garáže - Zónové riadenie osvetlenia - Vstupné & Spoločné priestory - Infraštruktúra – supermarket, drogéria, trafika atď...

3. Bezpečnosť: - Kamerové systémy s možnosťou napojenia na 24 hodinovú službu vo velíne („panic button“) - Uzatvorený vnútroblok - Požiarne hlásiče

4. Dizajn: - Kamenná fasáda - Hliníkové okná

5. Technický štandard budovy: - Overení výrobcovia a dodávatelia svetového mena - MaR (Meranie a Regulácia)

Zónové riadenie miestností spĺňa požiadavky vysokej kvality. Každá riadená zóna (obytná miestnosť) sa svojou teplotou dokáže prispôsobiť požiadavke majiteľa a tým mu vytvorí požadovanú tepelnú pohodu. Samostatne regulovateľné vykurovacie telesá zabezpečia pomocou termoregulačnej hlavice tepelnú pohodu v zime. Na vytvorenie tepelnej pohody v lete je určené stropné chladenie riadené pomocou digitálne programovateľného termostatu. Dotykový displej termostatu zabezpečí intuitívnu zmenu parametrov a časové zóny zabezpečia energetickú úspornosť. Riadenie, výkon a energetická úspornosť je neoddeliteľnou súčasťou manažmentu objektu Blumental. Vykurovanie, chladenie a ohrev TUV bude zabezpečené centrálne zo zdroja tepla alebo chladu. Spotreba tepla, chladu a vody bude samostatne meraná meračom spotreby s diaľkovým odpočtom bez nutnosti vstupu do objektu. Správca sleduje a vyhodnocuje spotreby tepla, vody a elektrickej energie pre každého a tieto hodnoty je možné sledovať pomocou akéhokoľvek zariadenia, do ktorého nie je potrebné inštalovať žiadne aplikácie (PC, tablet alebo mobilný telefón). Heat2go sleduje, zaznamenáva a archivuje spotreby energií a tieto sprístupňuje užívateľom priestorov. Pri spotrebe tepla umožňuje vyhodnocovať a monitorovať spotrebu tepla pre každú miestnosť bytu alebo budovy, čo umožňuje naozaj efektívne a jednoduché vyhodnocovanie spotrieb energií pomocou zariadení s bezdrôtovou komunikáciou napájaných batériou po dobu desať rokov. www.blumental.eu

3.11.2016Blumental offices láka novým pracovným prostredím v Starom meste

Ponuka kancelárskych plôch v slovenskej metropole naďalej narastá. Vyhľadávané sú najmä tie, ktoré majú výhodnú lokalitu a občiansku vybavenosť centra mesta. Tieto požiadavky naplnil aj komerčný kancelársky projekt Blumental Offices. Jeho prvá etapa bude dokončená na jar 2017. Celková plocha kancelárskych priestorov je 7 200 m2, z ktorých je už takmer 4 000 m2 prenajatých.

Blumental Offices, za ktorým stojí spoločnosť CORWIN CAPITAL, a. s., tvorí jednotný urbanistický celok s rezidenčnými blokmi. Vďaka svojej flexibilite projekt umožňuje poskytnúť priestory aj spoločnostiam s menším počtom zamestnancov. Spolu s výškou budov, ktorá v záujme rešpektovania charakteru miesta dosahuje len šesť podlaží, vytvára príjemné, pokojné a inšpiratívne pracovné prostredie.

Ekologický prístup developera okrem iného dotvárajú aj zelené strechy. Jeden z hlavných prvkov je však primárny zdroj získavania tepla a chladu využívaním tepelných čerpadiel, ktoré sú efektívnejšie o 30 až 50%, oproti konvenčným systémom na výrobu chladu, alebo tepla.

Nájomcovia, ktorí sa rozhodnú pre kancelárie s najvyšším štandardom na Mýtnej a Radlinského ulici, budú mať k dispozícii aj nové, štýlové námestie. Na celej stavbe Blumental Offices sú použité kvalitné materiály, z ktorých dominantný je kameň. Projekt Blumental prinesie na prízemí aj občiansku vybavenosť, kde sa počíta s kaviarňami, reštauráciami, obchodnou vybavenosťou a ďalšími službami. Tie budú mať v rámci prvej etapy projektu celkovú plochu 2 400 m2, z ktorých je momentálne prenajatých už 1 650 m2 pre supermarket BILLA a drogériu DM drogerie markt. Parkovanie zabezpečí približne 650 stojísk pod zemou a na povrchu.

Začiatkom októbra sa začala aj výstavba II. etapy projektu Blumental, ktorej súčasťou bude taktiež administratívna budova. Celkovo tak budú k dispozícii na prenájom kancelárske, obchodné a spoločenské plochy s rozlohou takmer 17 000 m2, vrátane jej prvej etapy.

19.10.2016V akom dome túžite bývať, v akej kancelárii chcete pracovať?

Sťahujete kanceláriu, kupujete byt, chcete stavať dom? Nie všetky sú kvalitné a nie všetky sú zdravé, hoci môžu byť architektonicky veľmi pekné. Budova sa nekončí na obvodovom múre.

Priemerný Európan strávi až 87 percent života vnútri budov a ďalších šesť percent času trávi v aute. Na vzduchu (aj keď vzduch mnohých miest nie je práve najčistejší) je v priemere pol hodinu denne.

Tínedžeri vo vyspelých krajinách sú na tom trochu lepšie, vnútri presedia či preležia "len" 75 percent dňa. Priemerný Američan je na tom, naopak, ešte horšie ako obyvateľ Európy.

Čo s tým?

Asi vám hneď napadne, že treba ľudí vyhnať von, obedovať v parku, prechádzať sa v lese, behať popri rieke. Lenže zvyky ľudí sa tak ľahko nezmenia. A kritici namietnu, že tej zelene a priestorov na pohyb je v mestách žalostne málo.

Tento problém môžeme začať riešiť aj z druhého konca a postupne meniť priestory, v ktorých moderní ľudia žijú a pracujú. Keď si vezmeme, že v budovách trávime takmer 90 percent svojho života, nie je jedno, či majú zdravé vnútorné prostredie.

Na otázku, či chce kvalitne a zdravo bývať a pracovať, asi nik neodpovie NIE. Lenže nie každý už dokáže špecifikovať, čo to znamená. V nedávnom medzinárodnom prieskume o bývaní sme sa dozvedeli, že ľudia túžia po väčších bytoch či krajšom zariadení.

Priestor i pekné prostredie sú pre dobrý pocit nevyhnutné. Oboje závisí do istej miery (ale nie výlučne, pretože svoje zohráva aj informovanosť a priority) aj od finančných zdrojov vlastníka či firmy, ktorá si priestory prenajíma. V budovách sa však často objavujú ďalšie problémy, ktoré by tu nemuseli byť.

„Ide o vysoké koncentrácie oxidu uhličitého pri nedostatku čerstvého vzduchu, prchavých organických látok (VOC) a formaldehydov,“ konkretizuje Marek Kremeň z firmy Exergy Studios, ktorý je expertom na vnútorné prostredie budov. Tieto škodlivé látky do priestoru uvoľňuje nábytok a materiály vnútorných povrchov, povedzme farby, laky, lepidlá, koberce.

Kde sme zdraví?

Vzduch, ktorý vnútri aj 23 a pol hodiny denne dýchame, by mal byť dobrý. „Pri správnom výbere materiálov a dimenzovaní množstva čerstvého vzduchu v budove je to pomerne ľahko riešiteľná vec. Hodnoty sa dajú kvantifikovať pomocou meraní, ktoré sa robia po zariadení priestoru," tvrdí zo skúsenosti pri hodnotení takzvaných zelených stavieb M. Kremeň.

Hoci slovenské stavebné normy sú podľa odborníkov prísne, aj tak je u nás málo stavieb, kde sa ľudia cítia naozaj dobre. Podľa koncových používateľov za to môžu investori a developeri. Podľa developerov to riadi dopyt na trhu a požiadavky zákazníkov.

A tak je fajn, že aj u nás sa už dopyt - aspoň v kancelárskych priestoroch začína orientovať na „zelenšie a zdravšie" aj prostredníctvom certifikačných systémov zelených budov. „Pre kvalitné a zdravé prostredie v budove potrebujete v prvom rade kvalitný projekt a pozitívny prístup investora či developera," zdôrazňuje M. Kremeň, ktorý takéto budovy aj certifikuje.

Pričom zdravé a príjemné prostredie netvorí len budova s dobrým vetraním, ale aj dostatkom priestoru, svetla, zdravými materiálmi a dobrým zázemím, dostupnosťou, príjemným okolím i prepojením v rámci danej komunity.

„Projekt by mal okrem národnej legislatívy a noriem spĺňať radu iných parametrov kvality vnútorného i vonkajšieho prostredia. Mnohé z nich sú práve súčasťou medzinárodných certifikačných systémov zelených budov (napríklad LEED, BREEAM - pozn. red.). Taký projekt si však zaslúži aj výbornú realizáciu, ktorá je kľúčová,“ upozorňuje expert.

Projekt a realizáciu rieši developer, takže pokiaľ je "na tej istej lodi", nemalo by dobrému prostrediu vašej budovy stáť nič v ceste. To, či sa tento prístup preklopí aj do sektoru bytovej výstavby bude závisieť čiastočne od prístupu investorov.

„Nemali by sme predávať ľuďom iba byty, ale kvalitné miesto na budúci život, skrátka domov," hovorí Karol Machánek z developerskej spoločnosti Corwin Capital. „To znamená, že to neposkladám z najlacnejšieho, ale pripravím podmienky na funkčné vetranie, kúrenie, chladenie, ale aj záhrady či park. Nekončíme pri fasáde domu, dokonca ani na hranici pozemku. A keď ide predaj dobre, tak sa rozpočet na spoločne priestory navýši, nestrčí si to majiteľ do vrecka,“ dodáva.

Máme v tom slovo

Do značnej miery však to, ako bývame a pracujeme závisí aj od nás, obyvateľov, a toho, s čím sa uspokojíme. „Záujem klienta o prostredie, v ktorom žije a funguje, je jedinou možnosťou vytvorenia konkurencie na trhu. Informácie sú na v dnešnej dobe na dosah, aj prostredníctvom rôznych profesných združení," tvrdí M. Kremeň, ktorý pôsobí aj v predstavenstve Slovenskej rady pre zelené budovy.

„Veľa ľudí sa na byty pozerá len ako na spotrebný tovar, ale to spôsobuje problémy," upozorňuje K. Machánek. „Darmo budete mat pekný byt, bez zázemia. Keby sa ľudia stavali k autám tak, ako k bytom, tak je Dacia auto roka,“ hovorí na príklade.

Protiargument sa zvyčajne začína slovami „ale je to drahé". Podľa M. Kremeňa je už dnes aj na našom trhu dostatok cenovo dostupných riešení na to, aby sa mohlo stavať zdravo a ekologicky.

Ďalšou otázkou je nastavenie celkovej klímy, v ktorej budú budovy s kvalitným prostredím a okolím, ktoré bude ľudí doslova lákať von, bežnou vecou.

„Páči sa mi prístup niektorých samospráv v severnej Amerike. Motivujú developerov stavať zelené budovy. Napríklad v kanadskom Vancouveri som zažil, že čím vyššiu úroveň LEED certifikátu developeri dosiahnu, tým väčšiu podlažnú plochu im dovolia postaviť,“ hovorí z vlastnej skúsenosti Drahan Petrovič z developerskej firmy Imagine Development.

Nie je trend „zelených budov" len marketingový ťah? „A je ním trend jesť zdravé potraviny? Nie, je to racionálne rozhodnutie každého človeka, ktorý sa chce cítiť dobre, produktívne a chce vedieť, akým palivom zásobuje svoje telo. Pri budovách to je rovnako,“ tvrdí M. Kremeň, podľa ktorého si len ľudia často neuvedomujú, čo všetko na ich organizmus pôsobí.

Zaujíma vás viac?

...o tom, čo všetko môžu robiť developeri a čím môžeme prispieť my, zákazníci, aby sa nám aj na Slovensku naozaj dobre bývalo a pracovalo? Pozrite si, čo hovorili experti na PROFIT klube.

3.10.2016Projekt Blumental je jednotkou na Slovensku aj vďaka stropnému chladeniu

CORWIN CAPITAL, a. s., je prvým developerom, ktorý prináša pre svojich rezidentov systém stropného chladenia v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi chladu a tepla.

Dostáva sa tak na prvé miesto, pokiaľ ide o technológie na meranie a reguláciu teploty v bytoch.

Výnimočnosť projektu Blumental osloví najmä toho, kto sa zaujíma o nové technológie a o ich kombinovanie pri získavaní chladu a tepla alebo aj teplej úžitkovej vody prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. Rezidenti, ktorí budú už onedlho bývať v prvej etape na tejto adrese v centre Bratislavy, sa preto budú môcť pochváliť týmito výhodami:

Chladenie a kúrenie v bytoch im bude zabezpečovať jedinečná kombinácia plynového tepelného čerpadla s centrálnym zásobovaním tepla (z teplárenskej spoločnosti);Chlad do bytov pre stropné chladenie bude z nízko potenciálneho zdroja, ktorý bude vyrábať aj teplú úžitkovú vodu ako odpadový prvok (plynové tepelné čerpadlo pri vyrábaní chladu bude zároveň vyrábať aj teplú úžitkovú vodu a v zime zabezpečí teplo do vykurovacieho systému).

Laicky vysvetlené, vzduch v bytoch sa tu bude ochladzovať vďaka vode, ktorá bude prúdiť v rúrkach s úzkym priemerom zabudovaných v strope. Na chladenie vody sa pritom bude využívať potenciál okolitého vzduchu, ktorý sa v plynovom tepelnom čerpadle premení na chlad. O fungovaní technológie viac aj vo videu: http://blumental.eu/benefity_stropneho_chladenia.html

„Je to sálavý systém, pričom sálanie prebieha nad rosným bodom, ktorý sa pohybuje v závislosti od vlhkosti vzduchu. Ide o tzv. vysokoteplotné chladenie. Voda v rúrkach je chladnejšia ako teplota v miestnosti a prebytočné teplo do seba rovnomerne pohlcuje. Rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou sú spravidla nižšie ako pri chladení klimatizáciou. Teplota stien je však nižšia ako teplota vzduchu, čo je pre telo výhodné, lebo prebytočné teplo môže sálať do okolia a to ho pohltí. Sálanie je pre telo najkomfortnejším spôsobom znižovania vlastnej teploty,“ vysvetľuje Matúš Izakovič, technický vedúci projektovania systému stropného chladenia.

Začiatkom októbra 2016 sa začne výstavba II. etapy rezidencie projektu Blumental. Druhá etapa prinesie tri osempodlažné bloky uzatvárajúce celý projekt z južnej strany. Celkovo sa počíta so 75 bytmi s výmerou od 33 po viac ako 150 štvorcových metrov pri cenách približne 2 700 eur/m2 s DPH. Pôjde o jedno- až päťizbové byty. Ich predaj sa už začal, o čom informuje aj reklamná kampaň pod názvom „Pane Bože, ďakujem!“. Osloviť má rezidentov, ktorí vedia oceniť výhodnú lokalitu a nadštandardné bývanie s výhľadom v blízkosti jedného z najkrajších kostolov na Slovensku. Okrem týchto benefitov bude k dispozícii aj nové, štýlové námestie. Na celej stavbe sú použité kvalitné materiály s kamennou fasádou, ale aj elektricky ovládané žalúzie. Kampaň preto ukazuje na úprimnú radosť a vďaku rezidentov za nové bývanie, ktoré bude príjemné a komfortné.

Popri výstavbe bytov sa pokračuje aj s výstavbou ďalšej etapy administratívnej časti nazvanej Blumental Offices, ktorá bude mať celkovú rozlohu približne 15 000 m2 vrátane jej prvej etapy. Prinesie tiež občiansku vybavenosť na prízemí, kde sa počíta s kaviarňami, reštauráciami, obchodnou vybavenosťou a s ďalšími službami. Parkovanie zabezpečí približne 650 stojísk pod zemou a na povrchu.

Predpokladaný termín dokončenia druhej etapy sa predpokladá na záver roku 2018. Viac informácií na http://blumental.eu/

11.7.2016Stropné chladenie je zdravou alternatívou na leto

V horúcich letných dňoch dobre padne vychladiť si interiér bytu a vytvoriť si tak príjemnú pohodu. Trh ponúka v zásade dve riešenia: klimatizáciu alebo stropné chladenie. Práve tá zdravšia alternatíva, ktorou je stropné chladenie je novinkou v rezidenčnom developerskom projekte, ktoré ponúka spoločnosť Corwin Capital, a.s.. Ako jedna z prvých na Slovensku ho prináša v štandarde rezidenčného projektu Blumentál.

Ten vzniká vo veľmi atraktívnom prostredí centra mesta a ponúka v prvej etape 112 bytových jednotiek. Pripravovaná je už aj druhá etapa a všetky byty sa rovnako budú ponúkať s týmto jedinečným riešením. Stropné chladenie je totiž ekonomické, šetrí náklady na energie a iba minimálne zaťažuje životné prostredie. Stropné chladenie zabezpečí všetkým budúcim majiteľom bytov v letných mesiacoch príjemné prostredie vďaka pomalému odvodu tepla, a tým rovnomernému chladeniu priestoru. Žiadny prievan, nulová hlučnosť, minimálne vírenie prachu. Viac informácii na www.blumental.eu.

10.6.2016Na Devíne zakvitnú zelené strechy

Rezidenčný projekt Záhrady Devín je unikátnym miestom, ktorý je situovaný v juhozápadnej časti lokality Devín - Záhrady, ohraničený zospodu Devínskou cestou, a z boku jedinečným biotopom Devínskej lesostepi. Jeho výnimočnosť je skrytá v súzvuku s okolitou prírodou a uplatnením prvkov, akými sú napríklad moderné zelené strechy na každej z 22 vilových domov. Zelené strechy výrazne zhodnocujú budovu a ponúkajú radu ekologických výhod, ako ochladenie vzduchu a produkciu kyslíka, reguláciu vlhkosti, prachu a ukladanie dažďovej vody. Realizátorom stavby je spoločnosť Corwin Capital, a.s., ktorý prichádza medzi prvými z takýmto riešením, a jeho prioritou je vytvorenie príjemného bývania pre všetkých, ktorí chcú žiť v zelenom prostredí. Pocit spolužitia s prírodou zabezpečujú aj lesy v okolí a nový park priamo v objekte, ktorý poskytne obyvateľom ideálny priestor na oddych či vzájomné stretávanie, a harmonicky tak dotvorí celkový obraz.

19. 5. 2016Corwin, a.s., je developer roka 2016 podľa hlasovania verejnosti na portáli ASB

Časopis ASB v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizoval 19. mája 2016 jubilejný 10. ročník slávnostného odovzdávania ocenení spoločnostiam a jednotlivcom pôsobiacim v oblasti stavebníctva, architektúry a developingu.

(Zľava: Ing. Milan Murcko, YIT Slovakia – ASB Developer roka, Ing. Juraj Škorvánek, INGSTEEL – ASB Stavebná firma roka, Ing. Ivan Valent, Corwin Capital – ASB Developer roka podľa www.asb.sk,doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk,prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko PhD. – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, Ing. Róbert Šinály, Eurovia SK – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk, Ing. Arch. Matúš Vallo – ASB Špeciálna cena)

ASB GALA je rešpektované podujatie s cieľom každoročne oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne dianie v tejto oblasti. ASB GALA sa tradične koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Inštitútu urbánneho rozvoja, Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Spolku architektov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty získajú nomináciu na ocenenie v jednotlivých kategóriách, mala vo svojich rukách začiatkom roka 2016 nominačná komisia. Víťazov a výhercov hlavných cien následne určila v nezávislom hlasovaní viac ako stočlenná odborná porota pozostávajúca z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, zo zástupcov štátnej správy a samosprávy, ako aj z predstaviteľov odborných združení a komôr, ktorí pozvanie do poroty prijali a hlasovaním vyjadrili svoj názor. Na portáli www.asb.sk paralelne prebiehalo hlasovanie širokej verejnosti, na základe ktorého sa určili držitelia internetovej ceny.

Počas galavečera boli vyhlásené hlavné ceny podľa hlasovania odbornej poroty aj víťazi internetového hlasovania.

Hlasovanie verejnosti cez www.asb.sk: ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva - doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. ASB Developer roka - Corwin Capital, a. s. ASB Stavebná firma - EUROVIA SK, a. s.

Predstavenie Corwin Capital, a.s. Staviteľ je ten, kto pozitívne rozvíja mesto a s rešpektom stavia pre ľudí. Spoločnosť Corwin Capital si ctí tradície a snaží sa z nich čerpať. Preto sa cítime viac ako prvorepublikový staviteľ, nielen z úcty k rodnému jazyku, ale aj v pozitívnom znení tohto slova v porovnaní s anglickým termínom developer. Staviame a správame sa tak, aby sme nespadli na úroveň často kritizovaných zásahov do mesta. Naopak, vytvárame kvalitu nielen pre našich budúcich zákazníkov, ale aj pre verejný priestor. Staviteľstvo je našou veľkou vášňou a jedinou činnosťou. Základným cieľom zasa kvalitný produkt.

17. 5. 2015Poklad na Devíne: Tieto pamiatky, našťastie, kvôli garážam nezničiaArcheológovia odkryli pri Dunaji bohatú keltskú osadu aj tajomný hrob.

Kelti z osady pod Devínom boli zruční kovolejári, remeselníci a dokonca razili vlastné mince. Svojím tovarom zásobovali šľachtu na oppidách v Bratislave aj na Devíne. K takémuto záveru prišli archeológovia z tímu Františka Žáka Matyasowszkého, ktorí na poklad z doby železnej narazili náhodou.

Expertov čakalo aj prekvapenie v podobe nálezu zachovanej kostry muža starej vyše dvetisíc rokov. Kelti svojich mŕtvych spaľovali, nález kostry vyvolal množstvo otáznikov.

Po náleze keltského osídlenia na Bratislavskom hrade, ktoré však „padne za vlasť“ garážam pre poslancov, je toto v krátkom čase ďalší významný archeologický objav o Keltoch spred viac ako dvetisíc rokov na území dnešného Slovenska.

Nečakaný objav

„Keď nám na jeseň minulého roku zavolal bratislavský investor, ktorý v Devíne plánoval stavať ekologické vilové domy, išli sme do terénu s tým, že stavbu iba budeme monitorovať. Nikto totiž nepredpokladal, že by sa práve tam niečo mohlo nájsť. V lokalite Záhrady boli už od hlbokého stredoveku iba záhrady a vinice.

Staviteľ začal odhŕňať ornicu v mieste, kde mala viesť cesta. A hneď ako bagre začali kopať, objavili sa objekty. Okamžite sme zastavili ťažkú techniku. Málokedy sa nám stáva, že sa tak rýchlo dohodneme s objednávateľom a investorom. Nechceli nič zamiesť pod koberec, boli nápomocní. Monitorovanie sa zmenilo na archeologický výskum,“ hovorí archeológ František Žák Matyasowszky.

Napriek nepríjemnému novembrovému počasiu ich na konci čakala sladká odmena. Poklad nevídanej historickej hodnoty. „Podmienky ťažké, ale archeológia úžasná. Našli sme časť sídliska, podľa prvých analýz vieme, že jedno je zo staršej doby železnej - halštatskej, druhé z mladšej doby železnej - laténskej.

Sídlisko sa rozprestieralo v južnej časti pod svahom. Bohužiaľ, väčšina osady je nenávratne zničená, pretože pôvodne zrejme siahala až dolu k dunajskému brehu a časť z nej leží pod dnešnou cestou z Bratislavy na Devín,“ dodáva archeológ.

Bohaté nálezisko

Odborníci našli na pomerne malej ploche takmer deväťdesiat objektov, ktoré ležali v hĺbke zhruba pol druha metra. Staršia časť osídlenia vznikla asi pred 2 500 až 2 600 rokmi v predkeltskom období. O etnicite ľudí, ktorí osadu obývali, nevieme nič. V minulosti sa predpokladalo, že by to mohli byť Skýti. Podľa nálezov šípových hrotov sa odborníci domnievajú, že to boli ľudia, ktorí prišli z východných stepí. Druhá fáza osídlenia osady patrí do keltského obdobia asi pred 2 100 rokmi. Ide o prvé storočie pred Kristom a na historickej scéne sa odohrávajú boje medzi Keltmi a Rimanmi. Je to obdobie vlády Gaia Iulia Caesara, Kelti si stavali nad Dunajom opevnené hradiská - oppidá - na mieste dnešného Bratislavského hradu a hradu Devín. „Osada nebola bezvýznamná záležitosť, pretože sa v nej razili mince. Našli sme téglik na tavenie kovu, tkáčske závažia, máme nálezy nožíkov - čo dokazuje, že vyrábali aj hospodárske nástroje. Našlo sa tiež konské zubadlo, presnejšie, jeho bočnica z kosti, nádherne zdobená, ďalej prekrásne zachovaná dvojkomorová pec, v ktorej bolo množstvo keramiky. Osadníci pracovali pre šľachtu na hrade a pre rozvoj obchodu bola poloha pri Dunaji strategická. Po rieke mali spojenie na hradisko v Bratislave, oppidum na Devíne, Hainburg a sútok s Moravou,“ vysvetľuje archeológ a ukazuje nám zachované formy na odlievanie mincí. Tie teraz čaká expertíza, ktorá určí, z akého kovu sa vtedajšie mince odlievali.

Hrobové nálezy

Sídlisko pod hradom tvorilo niekoľko obydlí. Jednotlivé chaty mali plochu asi pätnásť štvorcových metrov a v každej bývala jedna rodina. To je dôkaz, že v remeselníckom mestečku ľudia aj bývali. Kelti pochovávali svojich mŕtvych žiarovým spôsobom. Spaľovali ich na hranici a popol ukladali do hlinených urien.

Vo dvoch hroboch, ktoré pochádzajú ešte z predkeltského obdobia, sa našlo spolupätnásť nádob. V jednej z nich boli ľudské kosti, v ostatných boli milodary a potraviny.

„Ak tam vsypali nejaké obilie, bolo by to zaujímavé pre archeobotanické analýzy, zistili by sme, čo pestovali. Vieme zistiť aj to, aké druhy mäsa do urien vložili, či tam bol chlieb, alebo kvety. Urny boli hlinené a niektoré sa nám podarilo zlepiť. Sú nádherné. Našli sme v nich aj nožíky,“ vysvetľuje ďalší z tímu archeológov Ladislav Chmelo.

Zaplatí súkromník

Ako dodáva, obsah hrobov čaká na podrobnú analýzu, ktorú sa rozhodol zaplatiť investor - bratislavská staviteľská spoločnosť Corwin Capital. Tá sa zároveň rozhodla vydať na vlastné náklady odbornú publikáciu o nájdenom poklade a zároveň rokuje o možnosti spolufinancovania antropologického výskumu kostrového nálezu, ktorý objavili pri odkrývaní jednej z chát.

Zachovaná kostra muža prekvapila aj archeológov, vymykala sa totiž pravidlám vtedajšieho spôsobu pochovávania. „Mysleli sme si, že sa tam niečo stalo, keď tam zahynul.

Ale keď ho prezrel antropológ, určil, že podľa polohy s najväčšou pravdepodobnosťou umrel v spánku. Bol to mladý muž medzi 25 a 29 rokmi, vysoký asi 152 centimetrov a už za života mal vážne poškodenie chrbtice, ktoré mu znemožňovalo pracovať či bojovať. Jednoznačne by sme kedysi povedali, že to bol adept na modrú knižku,“ usmieva sa Žák Matyasowszky.

Hovorí, že keď muž umieral, bol sám. Možno iba išiel okolo už neosídlenej osady a uložil sa v opustenom dome. Zrejme bol posledný z obyvateľov osady, pretože určite keby tam boli ľudia, boli by ho pochovali. Isté je, že telo neohlodali živočíchy a muž nezomrel na bojové zranenia.

Cenný dôkaz

Osada pod Devínom zanikla, keď ju opustili poslední obyvatelia. Prešli stáročia, kým ju náhodou objavili v hĺbke pod zemou. Archeológovia sú nadšení, pretože ide o bohaté a vzácne nálezisko, ktoré dotvára celkový význam oppida na Devíne.

Je škoda, že jeho bohatšia časť, ktorá sa rozprestierala južnejšie, sa zničila pri výstavbe cesty na Devín. Teší ich aj prístup investora, ktorý je podľa nich rovnako unikátny a záleží mu na tom, aby poklad nevyčísliteľnej hodnoty zostal zdokumentovaný, zreštaurovaný a zachovaný aj pre ďalšie generácie.

Čo sa nedá so stopercentnou istotou povedať o samotnom štáte, ktorý na Bratislavskom hrade plánuje keltské sídlisko zaliať betónom pre parlamentné garáže.

„Na Bratislavskom hrade sa teraz našli rímske a keltské nálezy, ale ešte pred pár rokmi sme o nich nič exaktné nevedeli. Iba sme tušili, že tam niečo môže byť. A teraz už máme dôkazy,“ dodáva František Žák Matyasowszky.

Foto: Archeologická agentúra

01. 10. 2014V Devíne sa nebude realizovať megaprojekt. Vystavajú tam Záhrady DevínBRATISLAVA – Staviteľ, spoločnosť CORWIN CAPITAL, začína zajtra s predajom pozemkov a bytov v Devíne.

Záhrady Devín je priliehavý názov pre projekt bývania v prírodnom prostredí, s výhľadom na Devínsky hrad a hrad v Hainburgu, a zároveň na území hlavného mesta.

Nový vlastník projektu výrazne zmenil pôvodný zámer výstavby bytových domov Villadomy Devín, ktorý sa nestretol s pochopením obyvateľov Devína. Projekt pozostáva zo 42 pripravených stavebných pozemkov pre výstavbu rodinných domov a 22 trojbytových víl, ktoré staviteľ postaví na kľúč pre budúcich obyvateľov.

„Pôvodný projekt sme už kupovali so zámerom ho zredukovať, poľudštiť, prispôsobiť mierke Devína a vytvoriť priestor pre kvalitné bývanie. Asi najdôležitejší parameter je, že sme zredukovali o dve tretiny počet obyvateľov a počet automobilov v tejto mikrolokalite.

Miestna samospráva razantne, ale korektne presadzovala záujmy obyvateľov. Dnešná podoba projektu Záhrady Devín je výsledkom konštruktívnej spolupráce Mestskej Časti Devín a investora.

Po takmer desaťročnom snažení obyvateľov a samosprávy, tak možno konštatovať, že charakter Devína zostane zachovaný.“ hovorí Karol Machánek, projektový manažér projektu zo spoločnosti CORWIN CAPITAL.

Súčasťou projektu je aj zriadenie verejného parku, ktorý bude v správe Mestskej Časti Devín a poskytne miesto pre oddych, nielen pre nových obyvateľov, ale pre všetkých Devínčanov.

V súčasnosti je projekt vo fáze posledných príprav a prví obyvatelia sa nasťahujú v lete roku 2016.

07.05.2014Rinzle: Keď sa s tým developer maznal

Rande s realitou | Na týchto riadkoch zvykneme kritizovať aj chváliť. Snažíme sa aj v tých najhorších projektoch nájsť niečo pozitívne a aj v tých najlepších nájsť niečo, čo sa nie celkom vydarilo. Rovnako to bude aj dnes, pri račianskom projekte Rinzle, ktorý je prvotinou developerskej spoločnosti Corwin Capital. Až na to, že negatíva bude ťažké hľadať.

Kto je Corwin

Hoci táto novostavba je prvou z dielne týchto manažérov a stavbárov, sú za nimi predošlé skúsenosti. V predstavenstve nájdete bývalých zástupcov HB Reavisu, Gruntu a ďalších veľkých mien. Všetko firmy, ktoré majú za sebou viacero sporných bodov z minulosti.

Príbehu o tom, ako sa dnes zmenili a sami seba označujú za staviteľa, lebo slovo developer nemá dobrý „zvuk“, nemusíme veriť. Najmä vzhľadom na projekty developerských skupín, z ktorých majitelia vzišli, sme boli na začiatku skeptickí. Rečí o zmene a novom smerovaní realitného trhu už bolo veľa a tieto sú často len náplasťou na rovnako divoký a arogantný prístup ako v minulosti.

Corwin Capital sa viditeľne snaží od začiatku, kedy Rinzle propaguje najmä na miestnych podujatiach. Urobil si prieskumy medzi okolitými obyvateľmi, na svojej oficiálnej webstránke vysvetľuje susedom, čo pre nich urobí a aké výhody bude mať práve táto stavba. Z pohľadu medializácie zabralo. Na nenápadný projekt v mimoriadne citlivom račianskom území sa k nám zatiaľ sťažnosti nedostali.

Začína to zvonku

Rinzle je dvojica objektov s 89 bytmi nadväzujúca na súvislú a z uhla pohľadu aj hustú zástavbu na Kadnárovej ulici. Zvonku prinášajú striedmy nenápadný dizajn doplnený hnedým poťahom okien, ktorý na pohľad dáva trocha vyššieho štandardu. Rovnaké platí aj o obkladoch podzemného parkovania, detskom ihrisku či zábradliach balkónov.

Dojem pokazený prílišnou betónovou plochou medzi objektmi, ktorá by si zaslúžila zeleň navyše zasa vylepšujú detaily ako nové lavičky či postavičky na odpadkové koše a stojany na bicykle. Takéto drobnosti spolu s kamerovým systémom, ktorý umožňuje dianie sledovať aj online z kancelárie, hovoria, že tu sa išlo do detailov a práca developera neskončila pri počítaní excelovských tabuliek.

Vstupný priestor do bytoviek je miestom, kde sa chcel developer naplno ukázať. Kamenné obklady, hrdé logo Corwin 2014 – Staviteľ a hviezda na zemi nemusia byť každému po chuti. Nejde však o nič prehnane okázalé, len je v našich končinách nezvyčajné, že sa chce investor aj pochváliť a nielen s blížiacou sa kolaudáciou zutekať. Spoločná kočikáreň v každej bytovke spolu so stojanmi na bicykel je bonus, poukazujúci na to, že nie všetko na panelákoch bolo zlé a majitelia tento priestor rýchlo zaplnia.

Detaily v bytoch

Nech je prvý dojem akýkoľvek, pre potenciálneho klienta sú dôležité konkrétne byty. Či si má ako vyvetrať, či má kde dať sedačku a posteľ, či mu bude do bytu svietiť slnko. Treba dobre vyberať, lebo je tu veľa rôznych dispozícií. Niektoré sa podarili viac, iné menej, no zlé riešenia nenachádzame. Komplikované je to z pohľadu developera, ktorý musel veľa kresliť a dnes sa mu už vypredali tie najlepšie. Keby viaceré z nich opakoval, možno by sa predávali ešte lepšie a mal by menej práce.

Viac o štandarde si prečítate v pohľade odborníka. Je tu však opäť vidno dôraz na dobré nápady, napríklad v podobe bezbariérových terás (v iných projektoch musíte pri vstupe na ne prekonať schod alebo aspoň zvýšený prah) alebo zásuvky, ktoré sú dve vedľa seba v rade a nie pod sebou, kde si navzájom spotrebiče prekážajú. Spolu s radiátormi na chodbách sú to maličkosti, ktoré niečo hovoria o úsilí investora.

Na tunajšie pomery nevídaný je aj takzvaný manuál k bytu, ktorý dostane klient pri jeho preberaní. Majiteľ pri rituáli získa od developera všetky potrebné dokumenty, papiere a kľúče na jednom mieste a k nim aj meter s logom investora, kľúčenku a ďalšie detaily.

Okrem veľkorysých vstupných priestorov a relatívne priestranných chodieb je tu už všade miesta tak akurát. K 89 bytom vzniklo 120 státí, sčasti vonku a sčasti pod horným parkoviskom, teda krytých. Opäť vidno apel na detaily, kde je pri východe z podzemných garáží pred dverami veľká a hlboká rohož, vďaka ktorej by sa na chodby nemalo dostať veľa špiny zo sychravých dní.

Aké je okolie

Rinzle sú typický projekt určený pre širšie okolie. Žiadajú si kupujúceho priamo z Rače, ktorý je na lokalitu zvyknutý a ocení blízkosť do prírody. Sú najmä pre klienta z okolia, ktorý tu vyrástol alebo sa po rokoch bývania v Rači chce vrátiť naspäť. Plusom sú Malé Karpaty za rohom a túry po nich, ktoré viete absolvovať pešo z domu.

Na druhej strane treba počítať s dlhšou dopravnou dostupnosťou do centra mesta a na okolité smery von z Bratislavy. V okolí sú staršie i novšie objekty a paneláky, ktoré typicky vidieckej mestskej časti dávajú skôr mestský charakter. A vedľa východnejšieho domu je pozemok s pozastavenou stavbou Zlatého krídla od Doprastavu, kde skôr či neskôr treba počítať s rozmrazením výstavby.

Verdikt

Takto si to predstavujeme. Triezve dispozície, nenápadný a hodnotný charakter zvonku, snaha o komunikáciu s okolím, veľa dobrých nápadov a maličkostí. Rinzle sú pre developera veľkým záväzkom, keďže od tohto sa chce odraziť aj pri ďalších rozbiehajúcich sa projektoch. Latka je postavená vysoko a už to nebude prvý rozmaznaný potomok.