Ľudské zdroje majú pre našu spoločnosť strategický význam. Našim cieľom je budovať tím motivovaných a lojálnych zamestnancov s možnosťou pracovať v dynamickej slovenskej spoločnosti.
Pozícia

Prípravár stavieb / stavebný technik

Lokalita

Bratislava

Úloha
- Zabezpečovanie a tendrovanie dodávateľov a realizačných firiem, - komunikácia so subdodávateľmi, vyjednávanie, analýza cenových ponúk, vyhotovovanie objednávok, akceptačných listov, - pripomienkovanie projektovej dokumentácie, - vypracovávanie výkazov výmer a rozpočtov k projektovej dokumentácii, - kontrola správnosti fakturácie od dodávateľov v súlade s uzatvorenými zmluvami a schváleným rozpočtom, - kreslenie jednoduchých dokumentácií, - kontrolovanie a dopĺňanie technickej dokumentácie, vypracovávanie a úprava harmonogramu v rámci prípravy a realizácie projektov, - príprava stavby na realizáciu. Min. mzda - 1000 EUR / brutto. Mzda môže rásť podľa seniority kandidáta
Požiadavky
Skúsenosti

- prax s rozpočtovaním min. 5 rokov

Vzdelanie

- uprednostňujeme kandidátov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. príp. III. stupňa v oblasti stavebníctva

Jazyky

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ďaľšie schopnosti

Počítačové znalosti: Microsoft Excel - pokročilý Microsoft Word - pokročilý AutoCAD - pokročilý CENKROS plus - základy Osobnostné predpoklady: - schopnosť samostatne sa rozhodovať - výborné vyjednávacie a prezentačné zručnosti - flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, - organizačné schopnosti