Ľudské zdroje majú pre našu spoločnosť strategický význam. Našim cieľom je budovať tím motivovaných a lojálnych zamestnancov s možnosťou pracovať v dynamickej slovenskej spoločnosti.
Pozícia

IT špecialista

Lokalita

Bratislava

Úloha
Hľadáme šikovného IT špecialistu, ktorý zastreší kompletnú starostlivosť o IT procesy v rámci spoločnosti. Kandidát by mal byť schopný zastrešiť nasledovné procesy: • Podieľať sa na definovaní IT stratégie, politiky a procedúr spoločnosti; • Zodpovedať za vývoj, implementovanie, ladenie a technickú podporu IT riešení; • Zabezpečiť riešenie a odstraňovanie vzniknutých problémov; • Sledovať vývoj technológií a aplikovať zmeny za účelom zvyšovania efektivity a optimalizovania IT systémov; • Zabezpečovať inštaláciu a servis hardvéru; • Zabezpečovať inštalovanie systémového a programového vybavenia; • Viesť operatívno-technickú dokumentáciu; • Hodnotiť dodávateľov a realizovať tendre v oblasti hardvér a softvér; • Spravovať emailový server (Vytvárať/rušiť kontá, spravovať hromadné emailové adresáre, ...); • Spravovať active directory; • Zabezpečovať IT development (riadenie vývoja prostredníctvom interných a externých zdrojov), implementovať navrhované a odsúhlasené systémy; • Navrhovať a kontrolovať IT infraštruktúru a bezpečnosť. MIn. mzda 1500 EUR/ brutto . Mzda môže rásť v závislosti od seniority kandidáta.
Požiadavky
Skúsenosti

Min. 5 rokov praxe v oblasti komletnej správy IT; Znalosti: - Microsoft Windows - pokročilý - Administrácia Windows serverov - pokročilý - UNIX/Linux - pokročilý - Klient/server administrácia - pokročilý - Administrácia LAN/WAN - pokročilý - Administrácia Microsoft SQL Server - pokročilý - VMware ESX - pokročilý

Vzdelanie

min. úplné stredoškolské vzdelanie - technický smer výhodou

Jazyky

anglický jazyk - pokročilý

Ďaľšie schopnosti

• Schopnosť dobre si organizovať čas • Analytické myslenie • Schopnosť riešiť problémy • Komunikatívnosť • Prezentačné schopnosti • Zodpovedný prístup k práci • Vzťah k inováciám

Uchádzať sa o túto pozíciu
životopis: