Ľudské zdroje majú pre našu spoločnosť strategický význam. Našim cieľom je budovať tím motivovaných a lojálnych zamestnancov s možnosťou pracovať v dynamickej slovenskej spoločnosti.
Pozícia

Rozpočtár

Lokalita

Bratislava

Úloha
- Zodpovedá za analýzu a kontrolu jednotkových cien služieb a materiálov pridelených projektov vo fáze cenových ponúk na základe pokynov zo strany zamestnávateľa; - Na základe požiadaviek vypracováva odhady nákladov podľa dostupných ukazovateľov a pripravuje rozpočty do cenových ponúk na základe obdržanej projektovej dokumentácie; - Napomáha pri príprave a realizácii tendrov (zbiera a vyhodnocuje cenové ponuky subdodávateľov a dodávateľov materiálov a služieb v zmysle pokynov a v súlade s politikou zamestnávateľa, zabezpečuje prípravu subdodávateľských a dodávateľských zmlúv, spolupracuje s právnym oddelením za účelom ich podpisu a finálneho odsúhlasenia; • Zabezpečuje evidenciu a aktualizáciu databázy nákladov a zmluvných cien dodávateľov jednotlivých projektov podľa príslušného rozdeľovník (profesií a pod); • Sleduje plnenie zmlúv a čerpanie rozpočtu, sleduje prestavanosť projektov a % zazmluvnenia v jednotlivých na dennej báze, výstupy reportuje na mesačnej báze; • Spolupracuje pri tvorbe častí stavebných rozpočtov projektov a výkaz výmeru podľa požiadaviek zamestnávateľa. Min. mzda 900 EUR / brutto. Mzda sa zvyšuje od úrovne seniority kandidáta.
Požiadavky
Skúsenosti

- Rok praxe v oblasti - výhodou CENKROS plus - základy Microsoft Word - pokročilý Microsoft Excel - pokročilý Vodičský preukaz sk. B

Vzdelanie

- Min. stredoškolské vzdelanie - Vysokoškolské vzdelanie tech. smeru - výhodou

Jazyky

anglický jazyk - mierne pokročilý

Ďaľšie schopnosti

- Zodpovedný prístup k práci; - Analytické myslenie; - Schopnosť samostatne sa rozhodovať; - Výborné vyjednávacie a prezentačné zručnosti; - Flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť; - Organizačné schopnosti; - Iniciatíva; - asertivita.

Uchádzať sa o túto pozíciu
životopis: