Ľudské zdroje majú pre našu spoločnosť strategický význam. Našim cieľom je budovať tím motivovaných a lojálnych zamestnancov s možnosťou pracovať v dynamickej slovenskej spoločnosti.
Pozícia

Online špecialista / marketingový špecialista

Lokalita

Bratislava

Úloha
• Analyzuje, rozvíja a zodpovedne sa stará o prípravu, implementáciu, kontrolu a vyhodnotenie zverených online marketingových aktivít; • Navrhuje podporné online aktivity na zlepšenie a rozvoj spoločnosti a jej jednotlivých projektov; • Vykonáva potrebné činnosti súvisiace s realizáciou schválených online aktivít pre jednotlivé projekty; • Koordinuje kampane na Facebooku, LinkedIne, Instagram, YouTube, Newsletter a PPC kampane; • Zodpovedá za správne fungovanie webovej stránky spoločnosti a jednotlivých projektov, aktualizuje a optimalizuje potrebné informácie na webových stránkach, stará sa o ich efektívne prepojenie, • Vyhodnocuje online kampane/dáta z Google Analytics, Facebook Insights, Mailchimp kampane; • Pripravuje objednávky na činnosti v rámci schválených aktivít; • Podľa potreby v spolupráci s právnym a finančným oddelením pripravuje návrh zmlúv; • Sleduje čerpanie a napĺňanie schválených online mediálnych plánov v rámci jednotlivých spoluprác / kampaní / podporných aktivít; • Zodpovedá za sledovanie a dodržanie finančného rozpočtu v rámci zverenej aktivity; • Dodržuje časový harmonogram pridelenej aktivity; • Pripravuje podklady pre fakturáciu; • Pravidelne reportuje plnenie úloh svojmu nadriadenému; • Spolupracuje s online, reklamnými, mediálnymi, prieskumnými a eventovými agentúrami za účelom dosahovania cieľov pridelených projektov a schválených aktivít; • Kontroluje a koordinuje činnosti externých dodávateľov; • Analyzuje efektivitu využívania stanovených marketingových nástrojov.
Požiadavky
Skúsenosti

- Minimum 2 roky praxe v oblasti online marketingu a online komunikácie vrátane sociálnych sietí; - Počítačové znalosti: Microsoft Outlook - pokročilý Microsoft Word - pokročilý Microsoft Excel - pokročilý - Vodičský preukaz sk. B

Vzdelanie

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (zameranie marketing / ekonómia / komunikácia - výhodou);

Jazyky

Anglický jazyk - min. úroveň - stredne pokročilý (B2)

Ďaľšie schopnosti

Očakáva sa kandidát s nasledovnými predpokladmi: - Dobrá organizačná schopnosť a analytické myslenie; - Kreativita, asertivita, dynamickosť, proaktivita v práci, orientácia na výsledok. - Flexibilita, dôslednosť, tvorivosť a komunikatívnosť.

Uchádzať sa o túto pozíciu
životopis: