Ľudské zdroje majú pre našu spoločnosť strategický význam. Našim cieľom je budovať tím motivovaných a lojálnych zamestnancov s možnosťou pracovať v dynamickej slovenskej spoločnosti.
Pozícia

Stavbyvedúci

Lokalita

Bratislava

Úloha
- Riadenie stavebnej realizácie prideleného developerského projektu, - kontrola projektovej dokumentácie a jej kompletnosti, - zodpovednosť za vypracovanie a dodržiavanie harmonogramu výstavby, - koordinovanie a kontrola prác, dodávok a služieb na stavenisku a stavbe, - vyhodnocovanie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, sledovanie čerpania rozpočtu, - evidovanie vykonaných stavebných prác v stavebnom denníku, - vedenie kontrolných dní, - komunikácia so subdodávateľmi, - schvaľovanie predkladaných návrhov na fakturáciu subdodávateľmi, - pravidelný reporting vedeniu spoločnosti. Min. mzda 1400 EUR. Mzda môže narastať podľa seniority kandidáta.
Požiadavky
Skúsenosti

Očakávame odborné znalosti a niekoľkoročnú prax v oblasti stavebníctva na pozícii stavbyvedúceho (osvedčenie stavbyvedúceho); - znalosť technických predpisov a noriem; - chuť učiť sa nové veci a pracovať na sebe (vzdelávať s v odborných témach).

Vzdelanie

Min. úplné stredoškolské vzdelanie

Jazyky

- Znalosť anglického jazyka min. na úrovni mierne pokročilý

Ďaľšie schopnosti

- Samostatnosť; - zodpovedný prístup k práci; - komunikatívnosť; - asertivita; - orientácia na výsledok; - schopnosť - vysoké pracovné nasadenie; - odolnosť voči stresu; - proaktívny prístup; - organizačné riadiace a koordinačné schopnosti; - manažérske zručnosti.

Uchádzať sa o túto pozíciu
životopis: